Mat för äldre - innovativ upphandling

Diarienummer 2009-01637
Koordinator SKÅNES LIVSMEDELSAKADEMI
Bidrag från Vinnova 992 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - oktober 2010
Status Avslutat