Maskinannotering av digital video

Diarienummer 2012-04490
Koordinator CodeMill AB
Bidrag från Vinnova 42 400 kronor
Projektets löptid december 2012 - januari 2013
Status Avslutat