MARTEC ReFit

Diarienummer
Koordinator SSPA Sweden AB - SSPA Göteborgskontoret
Bidrag från Vinnova 3 590 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juli 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02740

Statistik för sidan