Markörer för bestämning av RNA-kvalitet i biologiska prover

Diarienummer 2012-00393
Koordinator TATAA Biocenter AB
Bidrag från Vinnova 485 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - januari 2013
Status Avslutat