Marknadsutveckling för molntjänst för TV- och filmbranschen

Diarienummer 2013-01532
Koordinator Dramatify AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har varit att underlätta arbetet fram till product-to-market-fit. Vi har genom projektet fått möjlighet att besöka utländska mässor och komma i kontakt med dels blivande kunder för kontakt och marknadsresearch, och dels framtida investerare. Det har lett till värdefull kunskap och omprioriteringar i utvecklings- och lanseringsordning samt strategin för att ta in kapital för vidare utveckling. Vi har även skapat koncept för världsledande funktionalitet inom TV-sektorn där en första del är lanserad och nästa del lanseras under Q1 2014.

Resultat och förväntade effekter

Genom projektet har vi intervjuat och fått kontakt med producenter i 20 länder som väntar på att få använda tjänsten när vi nu genom projektet har hittat en första product-to-market-fit. Det gör att vi aggressivt kan lansera tjänsten internationellt under 2014 då produkten är färdig i första steget. Vi förväntar oss att flera större produktioner börjar använda produkten under första halvåret 2014 samt att användandet i mindre produktioner som reklamfilm tar fart. Genom den nya investeringsstrategin förväntar vi oss en första ängelinvestering under våren 2014.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande har i huvudsak skett på två olika sätt; dels internationella marknadskontakter som kontaktas via mejl och lett till fysiska möten med möjlighet till research och personliga kontakter, vilket har varit extremt värdefullt. Dels koncept- och strategiarbete inom företaget som dock varit avhängig den kunskap vi har erhållit genom de fysiska mötena med potentiella kunder från hela världen. Vi har även genomfört längre intervjuer med nyckelkunder i Sverige med decennier av branscherfarenhet som varit helt väsentliga för vidare utformning av tjänsten.

Externa länkar

Dramatify - extern webbsajt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.