Marknadsplats för innovationer och etisk certifiering

Diarienummer 2008-03982
Koordinator PL Consulting
Bidrag från Vinnova 80 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - mars 2009
Status Avslutat