Marknadsplats för innovationer och etisk certifiering

Diarienummer
Koordinator PL Consulting
Bidrag från Vinnova 80 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - mars 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03982

Statistik för sidan