Marknadsanpassning av termisk solfångare

Diarienummer 2011-03253
Koordinator HELIOCAMINUS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att genomföra de affärsutvecklande samt produktorienterade åtgärderna som krävs för att kommersialisera solfångaren EOS. Projektet har bedrivits i två spår; ett affärsutvecklande spår där aktiviteter direkt kopplade till kommersialiseringen av EOS har bedrivits, och ett produktorienterat spår där företaget genomfört marknadsanpassningar av produkten. Projektet har varit varit en viktig del av vår företagsutveckling, och vi har uppnått samtliga mål under projekttiden med bra resultat.

Resultat och förväntade effekter

Samtliga utsatta aktiviteter har genomförts under projekttiden med gott resultat. Vi har bland annat kunnat utveckla en kommunikations och marknadsstrategi, delta på branschmässor och träffat samarbetspartners samt fått en bättre insikt i de svenska och europeiska värmemarknaderna. Vi har också kunnat anpassa vår produkt efter de krav som kommer att ställas på den av marknaden. Projektet har gett oss en god grund att växa ifrån och har varit ett viktigt bidrag till HelioCaminus fortsatta utveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits i två parallella spår; ett affärsutvecklande spår, och ett produktorienterat spår. Vi har arbetat med projektet fortlöpande under hela projekttiden. Inom det affärsutvecklande spåret har aktiviteter som är direkt kopplade till kommersialiseringen av EOS att bedrivits. Genom att bl.a. träffa samarbetspartners har vi börjat bygga ett nätverk av partners i Sverige och Europa. Inom det produktorienterade spåret har vi genom testning anpassat EOS efter marknadens krav och förväntningar.

Externa länkar

HelioCaminus hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.