Marknadsanalys av fiberoptiska marknaden i USA

Diarienummer 2015-03439
Koordinator Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB
Bidrag från Vinnova 65 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Hexatronic har ett strategiskt beslut att växa på den Amerikanska marknaden och därför bättre skapa oss en breddare förståelse av marknaden och dess olika aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet hade en bra inriktning som beskriver dess vertikala marknadsdelar.

Upplägg och genomförande

Upplägget var bra med en lämplig nivå gällande dialog under processen. Slutrapporten genomfördes också på ett professionellt sätt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.