Marknader för miljöteknik i megastäder

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 2 169 783 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juni 2013
Status Avslutat