Markerless Facial Capture

Diarienummer
Koordinator IMAGINATION STUDIOS AB
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - mars 2010
Status Avslutat