Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Maritima regler och miljölagstiftning som molntjänst.

Diarienummer
Koordinator MARINE POSITION I STENUNGSUND AB - MARINE POSITION I STENUNGSUND AB, Stenungsund
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - januari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att ta fram en demo som visar att vi kan leverera maritim regelverksinformation till potentiella organisationer och kunder som en molntjänst och utreda affärsmöjligheterna kring denna leveransform. Målet har varit att kunder ska kunna prova produkten genom att ange en position var som helst i världen och återfå vilka miljöregler det är som gäller. Målet uppnåddes genom att utveckla en ny typ av regelverksdatabas och API:er som lanserades på MS Azure.

Långsiktiga effekter som förväntas

API:er är framtagna och diskussioner har inletts med både kunder och företag som kan bli nya samarbetspartners. Vi förväntar oss att erhålla den första betalande kunden under 2018 som använder den nya leveransformen. En effekt som vi hoppas kunna uppnå är att vi ska underlätta för kontrollmyndigheter i deras utredningsarbete om felaktiga utsläpp så att dessa kan minska i framtiden. En annan effekt vi hoppas på att nå är att erhålla en ny typ av partners som har nytta av vår cloude tjänst som ett tillval i deras existerande produktutbud, men som inte konkurrerar med vår nuvarande marknad.

Upplägg och genomförande

Efter som upplägget för detta projekt var att det först genomfördes en noggrann förstudie för att undersöka de tekniska möjligheterna har utvecklingsprojektet kunnat genomföras helt enligt plan. Utvecklingsarbetet genomfördes av den externa konsult som var huvudresurs i förstudien. Då verksamheten förvärvades av ChartCo under projekttiden fick projektet tillgång till betydligt fler resurser vilket bidrog till projektets framgång. Regelbundna möten och avstämningar med utvecklingsresursen har varit avgörande för slutresultatet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00632

Statistik för sidan