Marin SCR

Diarienummer
Koordinator STT EMTEC AKTIEBOLAG (PUBL) - STT Emtec AB
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - maj 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00613

Statistik för sidan