Marin SCR

Diarienummer
Koordinator STT EMTEC AKTIEBOLAG (PUBL) - STT Emtec AB
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - maj 2010
Status Avslutat

Externa länkar