MareDura - Hållbart protein från marina råvaror

Diarienummer 2016-02153
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik - Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 1 962 119 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juli 2019
Status Pågående

Syfte och mål

MareDura är ett nytt koncept där aktiv jäst används för att konvertera kolhydrater och näringsämnen av hållbart marint ursprung till en högvärdig proteinrik biomassa. Syftet är att möta de stora utmaningar som samhället står inför, vad gäller att identifiera nya och hållbara proteinkällor för t ex foderproduktion. Projektets övergripande mål är att utveckla en kundanpassad produkt, en verifierad och skalbar affärsmodell, samt avtal om fortsatt kommersialiseringsprocess med minst en kund.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i kartlagda kundbehov vad gäller produkt och affärsmodell. Vi tror att vi vid projektets slut har en modellprodukt som åtminstone preliminärt testats som foder för ett djurslag, en fungerande affärsmodell och intial finansiering för fortsatt kommersialisering. Effektmålen är att det utifrån resultaten från projektet skall gå att starta en kommersialiseringsprocess och att de potentiella kunder som involverats inom projektet, skall återvända som fullvärdiga kunder.

Planerat upplägg och genomförande

Möjliga kunder kommer att identifieras och involveras tidigt projektet. Produkten kommer sedan att utvecklas utifrån deras behov och senare i projektet testas i utfodringsstudier. Kundrepresentanterna kommer också att konsulteras vid utveckling av affärsmodellen, som skall utvärderas i flera steg under projektet, allt eftersom produkten och erbjudandet utvecklas. I projektets slutfas skall kommersialisering förberedas genom kartläggning av kapitalbehov, samt initial finansiering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.