Mapping the Methods and Strategies of Technical Standardisation for HDTV.

Diarienummer 2008-02228
Koordinator Göteborgs Universitet - Sociologiska institutionen
Bidrag från Vinnova 621 043 kronor
Projektets löptid juli 2008 - oktober 2009
Status Avslutat