Mapping the Methods and Strategies of Technical Standardisation for HDTV.

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Sociologiska institutionen
Bidrag från Vinnova 621 043 kronor
Projektets löptid juli 2008 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02228

Statistik för sidan