MANUFUTURE-SE

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - mars 2011
Status Avslutat