Management i en snabbföränderlig värld

Diarienummer 2013-04568
Koordinator IFL vid Handelshögskolan i Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Konferensen tar upp hur företag som Google, Hearst Company, Ericsson och SVT förändrar sitt sätt att leda och organisera i syfte att skapa kontinuerlig innovation och därmed en långsiktig konkurrenskraft i en snabbföränderlig värld. Då förändringstakten ökar i de flesta industrier idag blir företagens förmåga att kontinuerligt innovera en affärskritisk kompetens. Konferensens syfte är att sprida praktiska exempel på hur man kan påbörja resan mot en kontinuerlig innovationskraft. Spridningen lyckades, eftersom vi hade närmare 200 deltagare.

Resultat och förväntade effekter

199 deltagare, VA skrev en lång artikel om innovation på Google

Upplägg och genomförande

Se ovan

Externa länkar

VA:s artikel

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.