Management av immateriella tillgångar i digitaliserande företag

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 3 397 507 kronor
Projektets löptid december 2016 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt
Ansökningsomgång Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft - företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv

Syfte och mål

I takt med att olika industrier digitaliseras skapas nya utmaningar och möjligheter för management av immateriella tillgångar (IPM). Syftet med detta forskningsprojekt är därför att kartlägga och förklara vilken roll IPM spelar och kan spela i olika företags- och affärsstrategier för att skapa uthållig innovations- och konkurrenskraft i svenska företag i samband med digitalisering.

Förväntade effekter och resultat

Projektet är designat för att ta fram ny kunskap som är relevant för och applicerbar på svenska företag. Projektet har nämligen som mål både (1) att utveckla ny kunskap och nya metoder och modeller för IPM, och (2) att sprida denna kunskap till svenska företag för att bidra till deras konkurrenskraft.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets metod fokuserar på ett stort antal djupa fallstudier av svenska företag kompletterat med ekonomiska experiment samt intervjuer med riskkapitalister.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.