Mammalian CRP

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för kliniska vetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 115 600 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2013
Status Avslutat