MÅLTID TVÅ nästa steg -kommersialisering av lead user koncept

Diarienummer 2012-04236
Koordinator The Packaging Arena Ekonomisk förening
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Film om projektet och BOXA.