Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Malmö växer - nya modeller för förvaltning av stadsodling

Diarienummer
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 1 126 634 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Malmö växer vill hitta nya former för hur kommunen kan samspela odling i det offentliga rummet, beräkna värdet av stadsodlingstjänster samt ha en blomstrande relation med odlingsaktörer. Genom workshops, dialog med stadsodlingsföreningar, studiebesök och coaching har projektet lyckats lyfta stadsodlingsvärde i Malmö. Ansvar för odling på allmän platsmark ligger tydligt hos fastighets- och gatukontoret. Det finns en stadsodlingssamordnare och en strategi för stadsodling. Odlingsföreningarna har startat en paraplyförening som ett effektivt sätt att samverka med kommunen.

Resultat och förväntade effekter

Malmös politiker har börjat att förstå värdet av stadsodling. Tekniska nämnden godkände Malmö stads strategi för stadsodling. Både tekniska nämnden och miljönämnden har besökt stadsodlingsplatser. Kommunen har fått en fungerande organisationsmodell för att möta stadsodlingens varierande behov med en stadsodlingssamordnare på fastighets- och gatukontoret (FGK). Odlingsaktörerna har utvecklat en paraplyförening för att underlätta samverkan mellan staden och föreningarna samt utveckla affärsmöjligheter för odlingsaktörerna i Malmö, som ramavtal och IOP.

Upplägg och genomförande

Projektet har pågått i lite över två år och slutade mars 2019. Det har varit en positiv upplevelse att vara projektledare med bra stöd från Vinnova. Det har varit positivt att ha en förvaltningsövergripande utgångspunkt med deltagare från tre olika förvaltningar i projektgruppen, samt Malmö universitet. Kontakten mellan projektdeltagare har varit bra och alla har bidragit med sin kompetens och erfarenhet. Rapportering till Vinnova har fungerat bra utan något problem. Stadsodlingsföreningarna har uppskattat stödet som projektet har erbjudit.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03041

Statistik för sidan