Malmö växer - nya modeller för förvaltning av stadsodling

Diarienummer 2016-03041
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 1 250 443 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling våren 2016

Syfte och mål

Syfte: Hitta nya former för hur kommunen kan samskapa odling i det offentliga rummet med olika aktörer för att få en långsiktig hållbarhet för kommunen och odlingsaktörerna. Mål: Stadsodlingens värdeskapande beräknat. Politiker förstår värdet av stadsodling. Odlingsaktörerna har utvecklat en relevant organisation. Kommunen och odlingsaktörerna har funnit en väl fungerande form och modell för samskapande av stadsodling. Det finns affärsnytta i stadsodlingstjänsterna för odlingsaktörerna.

Förväntade effekter och resultat

Ett välskött projekt med en effektiv spridningsplan. Värdet av stadsodling och projektets resultat är känt i Sverige. En fördjupad omvärldsanalys har gett rekommendationer på modeller att testa. En forskningsöversikt och beräkningsmodell för stadsodlingens värde finns framtagen. Stadsodlingsaktörerna har en ändamålsenlig organisation och utvecklar blomstrande affärsmöjligheter. Modeller med tydlig förankring hos politiken för samarbete mellan kommun och stadsodlingsaktörer finns utvecklade.

Planerat upplägg och genomförande

Genomföra omvärldsanalys och studiebesök för att sammanställa nuläge och ge rekommendationer på modeller att testa. Beräkna värde av stadsodling (MAH). Förmedla stadsodlingens värdeskapande till politiken. Utveckla dynamisk kommunal organisation, testa modeller för samverkan mellan kommunen och stadsodlare. Erbjuda utbildning i affärsutveckling för odlingsaktörer. Stadsodlingsaktörer ska involveras i projektgruppen, med input till omvärldsanalys och värdeberäkning samt vid test av samverkansmodeller.

Externa länkar

Vi ska använda den befintliga sidan ´Stadsodling Malmö´. Regelbundna gästblogg inlägg ska informera om projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.