Malmö Innovationsarena

Diarienummer 2015-06044
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 6 850 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet i fas 2 är att bygga vidare på det arbete som genomförts i fas 1 och vidareutveckla Malmös arena för utveckling av hållbara lösningar som adresserar Malmös utmaningar. Malmö Innovationsarena stöttar små och stora aktörer från samtliga sektorer i att driva innovationsprocesser för att generera sådana lösningar. Målet är att identifiera, testa och utvärdera metoder som motverkar identifierade hinder för innovation i samverkan, att bygga lärandestrukturer mellan städer och aktörer samt att ta fram en förankrad plan för arenans fortsättning efter projekttiden.

Förväntade effekter och resultat

Efter avslutat projekt är identifierade hinder för innovation undanröjda eller kraftigt mildrade. Malmö Innovationsarena har utökat det tvärsektoriella partnerskapet som genom Sustainable City Accelerator poolar resurser genom att tillsammans utveckla, testa och replikera hållbara lösningar i fysiska stadsutvecklingsprocesser, vilka i sin tur har positiva effekter på områden i staden där lösningarna tillämpas samtidigt som partners tillgodoser sina egna behov.

Planerat upplägg och genomförande

Malmö Innovationsarena består av två delar: (1) Innovationsplattformen där projektledning och styrgrupp i trippel helix utvecklar metoder och strukturer för att motverka hinder för innovation och (2) Sustainable City Accelerator där metoderna tillämpas. ´Acceleratorn´ är en fysisk och digital mötesplats där innovativa aktörer och behovsägare stöttas i att starta och driva innovationsprocesser i samverkan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.