Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Målgruppsanpassade verktyg för att hindra mässlingsutbrott i Rinkeby och Tensta

Diarienummer
Koordinator FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
Bidrag från Vinnova 831 610 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har uppnåtts då ett brett paket av målgruppsanpassade kommunikationsverktyg har utvecklats och även pilottestats under 2015. Alla planerade aktiviteter har genomförts enligt plan. Dessutom har projektet breddats med kompetensutveckling och metodstöd till BVC personal i Rinkeby/Tensta med syfte att förstärka budskapet till somaliska föräldrar. Det långsiktiga målet med en ökad vaccinationstäckning för MPR är för tidig för att utvärdera men kommer att följas på längre sikt.

Resultat och förväntade effekter

Filmer och bildspel för visuell information har producerats för publicering på projektsida. Dialogseminerier till föräldrar respektive kompetensutveckling av BVC personal är genomförda. Kunskapsspridare har utbildats i vaccination- och kommunikationsfrågor och sprider muntligt kunskap om vaccinationer och barns hälsa i egna nätverk. Alla framtagna kommunikationsverktyg är pilottestade och tillgängliga för användning av såväl kunskapsspridare som föräldrar. Effekten av insatserna kommer att utväderas efter fullskalig implementering år 2016.

Upplägg och genomförande

Projektet avser att bygga ett brett målgruppsanpassat kommunikationspaket baserat på analys av den somalisk talande befolkningens tradition av muntlig och relationsbaserad kommunikation. Viktig för genomförandet av projektet är det nära samarbetet med lokalbefolkning, nyckelpersoner, referensgrupp, frivillig- och lokala organisationer samt BVC personal i både framtagning och pilottestning av verktygen och planering av implementering. Kunskapsspridarna har en central roll som stöd till både föräldrar och BVC personal och bygga broar för bättre kommunikation.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05411

Statistik för sidan