Makten över maten - Skånsk livsmedelsinnovaiton med ett genusperspektiv

Diarienummer
Koordinator SKÅNES LIVSMEDELSAKDEMI - Skånes Livsmedelsakademi
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - mars 2012
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01789

Statistik för sidan