Making the Triple Helix Work:Lokalt/regionalt samspel mellan universitet-företag-offentlig sektor

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Centrum för forskning om offentlig sektor
Bidrag från Vinnova 3 550 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - juni 2012
Status Avslutat