Making the Triple Helix Work:Lokalt/regionalt samspel mellan universitet-företag-offentlig sektor

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Centrum för forskning om offentlig sektor
Bidrag från Vinnova 3 550 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - juni 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02785

Statistik för sidan