MAGNETO-OPTO EC-PROJECT

Diarienummer
Koordinator SPINTRONIX AB - NM Spintronics AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2004 - december 2004
Status Avslutat

Externa länkar