Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MAELIS - Modeller och Arbetsformer för Effektivare Ledning av Innovation och Samverkan...

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centre for Management of Innovation and Technology in Process Industry
Bidrag från Vinnova 1 870 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - augusti 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har resulterat i ett relativt stort antal publikationer i förhållande till projektbudgeten, där vi både författat konceptuella/teoretiska artiklar, artiklar baserade på fallstudier, samt enkätstudier. De resultat som presenteras är i vissa publikationer riktade mot akademia, medan andra publikationer har chefer/ledare på företag som målgrupp.Projektet började med omfattande litteraturstudier som redovisades i form av två artiklar i Journal of Manufacturing Technology Management samt Journal of Business Chemistry. Dessa litteraturstudier la också grunden för ett bokkapitel riktat mot chefer/ledare, författat av Thomas Lager.Vi har även genomfört en omfattande insamling av kvantitativa data genom fallstudier av ett flertal processföretag och utrustningsleverantörer. Totalt har över 80 kvalitativa intervjuer utförts, vilket resulterat i ett flertal publikationer i bland annat California Management Review, International Journal of Innovation Management, och International Journal of Technology Management.Vi har också samlat in projektdata ifrån 52 gränsöverskridandeutvecklingsprojekt, genomförda gemensamt av processföretag och utrustningsleverantörer. I vart och ett av de 52 projekten så har vi samlat data ifrån 2 personer ifrån ett processföretag, samt två personer ifrån en utrustningsleverantör. Dessutom så har en extern chef (någon utför projektet) utvärderat varje projekt med avsleende på kvalitet , tid, kostnad och andra utfall. Projektens utformning har även tvingat oss att samla data i ett flertal länder utanför Sverige, bland annat Tyskland, Holland, Finland, Italien, och Frankrike. Vi har genomfört denna surveystudie i form av treenkäter: En till köparorganisationen i varje projekt, en till säljarorganisationen, och en till externa chefer (som utvärderat projekten). Enkätstudierna har genomförts på både svenska och engelska,beroende på respondentens språkkunskaper. Totalt så har data från 252 respondenter samlats in. Arbetsinsatsen för denna enkät har varit extrem i alla avseenden, både vad avser komplexitet och tid.Resultatet är en världsunik databas som bör möjliggöra stora kunskapsbidrag. De preliminära resultaten ifrån enkätstudierna presenterades på IAMOT (International Association for Managementof Technology) 2013 conference i Porto Alegre, Brasilien, där den belönades med ´best paper award´ för hela konferensen vilket vi är mycket glada och stolta för! över 400 personer deltog på denna konferens. Denna artikel är nu under review för Research Policy, och vi beräknar att kunna skriva ytterligare 1-2 manus ifrån denna databas.Projektet har också löpande spridit kunskap till medverkande företag genom workshops, informelladiskussioner, seminarier, och populärvetenskaplig publicering. Vi tror att vi på detta sätt bidragit positivt till att förbättra kompetensen och förmågan till genomförande av öppen innovation och externa samarbeten på både processföretag och utrustningsleverantörer i praktiken (och inte bara genom att publicera artiklar om ämnet).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00391

Statistik för sidan