MACADAM H2020 Planeringsbidrag

Diarienummer 2014-01149
Koordinator Appear Networks Systems AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid februari 2014 - mars 2014
Status Avslutat