Lund LSI 2015

Diarienummer 2014-06307
Koordinator LUND LIFE SCIENCE INCUBATOR AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Inkubatorprogrammet - bryggfinansiering