Lund Life Science Incubator

Diarienummer 2015-06391
Koordinator LUND LIFE SCIENCE INCUBATOR AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Syfte och mål

LSI tar ett större grepp avseende innovationsstöd för att kombinera flera av regionens styrkeområden inom forskning och näringsliv dvs life science, functinal food, nanomedicin, m-/e-hälsa. Genom att sammmanföra ideér och entreprenörer skapa nya möjligheter som kan leda till gränsöverskridande produkt- och tjänsteföretag inom hälsa/bättre liv. Utöver affärsutveckling och stöd för entreprenörer kan LSI erbjuda unik infrastruktur dvs lab och instrument tilll forskare, studenter och näringsliv. LSI har arbetat aktivt med att integrera näringslivet i verksamheten.

Resultat och förväntade effekter

Skapa tillväxt, i antalet nya bolag samt nya arbetstillfällen.

Upplägg och genomförande

Tillsammans med Mobil Heights oh /eller andra aktörer utveckla en plan för e/m-hälsa. Verka för och utveckla samarbetet och erfarenhetsutbytemellan life science inkubatorerna i Sverige(ALIS) samt SIO SWELife och SIO Medtech4health. Skapa nätverk med ledande lifescience inkubatorer internationellt för att öppna nya arenor för finansiering och samarbeten för företagen. Undersöka möjligheter som uppstår i samband med forskning och intressegrupper relaterade till ESS/MaxIV inom primärt nanoteknologifältet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.