Luleå university of technology and swedish Industry Group for High-performance Tribology research

Diarienummer 2017-05229
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Maskinelement
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Att etablera en nationell plattform och konsortium för ett framtida tribologiforskningscenter Att tillsammans med industripartners genomföra tvärvetenskapliga forskningsprojekt samt genomföra samverkans- och utbildningsaktiviteter. Att ta ett viktigt steg framåt mot en helt unik tribologiberäkningsplattform som kan tillämpas i ingenjörsverktyg för simuleringsdriven produktutveckling. Att öka företagspartners kunskaper och insikter inom tribologi genom att de deltagit i kurser organiserade av LTU.

Förväntade effekter och resultat

Som resultat av projektet har vi: Etablerat en projektledningsoganisation och en industrireferensgrupp för ett framtida tribologiforskningscenter. Organiserat och genomfört minst två tribologi workshops/seminarier Genomfört två uppdragsutbildningar inom tribologi som adresserar industrins behov av kunskap Tagit ett första steg mot tribologisk tillståndskontroll och testat inom tillverkningsindustrin Implementerat och anpassat tribologiska modeller inom industrin

Planerat upplägg och genomförande

WP0: Ledning och kunskapsspridning Att planera, styra och följa upp forsknings- och utbildningsaktiviteter. Samt genomföra aktiviteter för att sprida kunskapen om tribologi genom kurser, webbsidor, seminarier och workshops. WP1: Forskning Forskningen genomförs inom tre teman; triboprocesser, modeller och tribo-tillståndskontroll WP2: Uppdragsutbildning Kurser för ingenjörer och andra redan yrkesverksamma utvecklas. Dessa kurser skräddarsys efter företagens behov. Även inslag via internet kan komma att förekomma.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.