LOWASTE

Diarienummer 2014-04005
Koordinator Lots Design i Göteborg AB
Bidrag från Vinnova 80 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - september 2014
Status Avslutat