Low-Power Nano-Transceivers

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Fysiska Institutionen
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2012
Status Avslutat