Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lokalbehandling av örat

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 794 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - oktober 2016
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Gruppen bakom projektet ´Lokalbehandling av örat´ har sedan länge forskat på hörselskada orsakad av buller eller av cancerläkemedlet cisplatin, som har hörselskada som biverkan. På laboratorium har gruppen utvecklat ett läkemedel som vid tillförsel till mellanörat kan minska hörselskadan av cisplatin. Syftet med Vinnova-projektet är att utveckla denna behandling ytterligare, så att den slutligen kan användas i patienter. Det har skett dels genom försök i laboratorium, dels genom att kartlägga marknaden för produkten och sammanfatta projektets affärsmognad.

Långsiktiga effekter som förväntas

Centralt i projektet har varit att skapa någon form av patentskydd, sk IP. Ett sätt är att modifiera läkemedlets sammansättning med bibehållen hörselskyddande effekt, vilket genomförts i projektet. I laboratorium har även studier utförts på hur produkten fördelar sig i mellanörat. Analysen av marknaden visar på ett stort behov av läkemedel inriktade mot hörseln. Den övergripande slutsatsen är att ytterligare produktutveckling är nödvändig, dels för att säkerställa en säker produkt, dels för att finna investerare som vill satsa pengar på att ta produkten hela vägen till patienten.

Upplägg och genomförande

Mätning av produkten i mellanörat har skett med magnetresonanstomografi utförd vid KERIC, Karolinska Institutet. Övriga experiment har skett i forskargruppens laboratorium vid Akademiska sjukhuset. Effekter på hörseln har mätts med ABR, dvs genom att analysera den nervsignal som en ljudsignal orsakar, samt med räkning av antalet hörselsinnesceller. Gelformuleringarna har tillverkats av Viscogel, det företag som har patent på den alternativa polymeren. Marknadsanalysen och sammanfattning av status av affärsmognad har utförs av den koordinerande projektparten, KIAB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00845

Statistik för sidan