Logistiklösning för slakterinäringen

Diarienummer 2014-03607
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 4 117 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - november 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Projektets syfte var att utveckla och utvärdera en optimeringsmodell för ruttplanering av djurtransporter med mål att effektivisera transporterna, minska CO2-utsläpp och samtidigt förbättra djurvälfärd och förstärka näringens konkurrenskraft. Med grund i alla tänkbara praktiska förutsättningar som rör djurtransporter har en optimeringsmodell och tillhörande lösningsmetoder utvecklats. De utvärderande testerna av modellen som gjorts med skarpa data från HKScan visar att detta kommer att vara möjligt, även om det tar tid att implementera en så tekniskt avancerad lösning.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat visar på en stor potential till effektivare djurtransporter om ruttplaneringsmodellen används för operativ planering. Jämfört med dagens transporter kan körsträckorna minska vilket medför lägre koldioxidutsläpp, ökad djurvälfärd och lägre kostnader. Modellen kan även användas för att utvärdera nya strategier för transportstyrning och transportersättning, något som i praktiken är omöjligt annars. Det innebär att man med modellen kan identifiera andra förändringar av transportförutsättningarna som ytterligare ökar de positiva effekterna.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis gjordes en kartläggning av HKScans transporter och transportplanering. Utifrån denna utvecklades en ruttplaneringsmodell som testades i flera fallstudier med data från HKScan. En applikation för visualisering och analys av modellens resultat utvecklades och tillsammans med personal från HKScan utvärderades ruttförslagen. Projektet utvecklade även modeller för att hitta, ur ett välfärdsperspektiv, bästa väg till slakteri. Effekten på avstånd och bränsleförbrukning av dessa modeller jämfört med konventionella metoder för vägval har sedan analyserats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.