Logistiken i ett Internationellt, Nationellt och Regionalekonomiskt Perspektiv

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Nationalekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 3 450 000 kronor
Projektets löptid juli 2006 - juli 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01061

Statistik för sidan