Local Government Finance Data Analysis LOGFIN

Diarienummer 2014-04364
Koordinator Örebro universitet - Handelshögskolan
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att möjliggöra och genomföra forskning om svenska kommunerna finansiering och skuldhanteringar och förbättra beslutsfattande på kommunal och nationell nivå. Målen är att tillhandahålla en infrastruktur för insamling och lagring av kommunala finansiella data och att producera forskningsuppsatser som analyserar olika aspekter kring kommuners finansiering och skuldhantering för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter i nationalekonomi och finansiering samt att sprida resultat till svenska kommuner via Kommuninvests nätverk.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är i) en allsidig och regelbundet uppdaterad nationell forskningsdatabas om svenska kommuners finansiella transaktioner; ii) vetenskapliga studier som ger kunskap som kan användas för att minska finansiella risker och förbättra effektiviteten i bl a kommunernas finanshantering och iii) förutsättningar för att skapa indikatorer som kan användas för att översiktligt följa kommunsektorns finansiella utveckling och riskhantering.

Planerat upplägg och genomförande

LOGFIN är ett samarbete mellan Kommuninvest, som är den största långivaren till svenska kommuner, och örebro universitet. Forskningen baseras på flera databaser men särskilt på data som genereras av ett finanshanteringssystem som KI erbjuder sina medlemmar. Vi analyserar kommunernas finansiering och risksituation, implikationer för upphandling, medfinansiering och nya låneformer,utvecklar en makroekonomiska prognosmodell samt studerar samband mellan kommuners tillväxt, utgifter, skatte- och lånefinansiering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.