Local Government Finance Data Analysis LOGFIN

Diarienummer 2014-04364
Koordinator Örebro universitet - Handelshögskolan
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Ett samarbete mellan forskare, Kommuninvest (KI) samt kommuner och regioner som använder ett verktyg som KI tillhandahåller för analys av låneportföljer. En nationell forskningsdatabas har sammanställts som används för bl a forskning och uppdaterade kvartalsvisa översikter över sektorns finansiella läge. Forskningen belyser sektorns belåning, risktagande, KIs roll som”lender of last resort”, samt generella aspekter på dess finansiering och investeringar. I anslutning till projektet har även insatser gjorts för att stärka kompetensförsörjningen inom området.

Resultat och förväntade effekter

KI har skapat en databas för kommunsektorns finansiella transaktioner som innehåller uppgifter om över 20 000 lån och derivat från 1 000 kommuner, landsting/regioner och kommunala bolag. Informationen presenteras varje kvartal i en digital rapport. Med dessa och andra data har ett flertal frågor beforskats. 12 artiklar har producerats, varav hittills 5 blivit klara för och accepterats för tidskriftspublicering, och 5 av dessa ingår som del i tre doktorsavhandlingar (varav två är klara). Spinoffeffekter finns inom utbildning och kompetensförsörjning kring kommunfinansiering.

Upplägg och genomförande

I WP1 har databasen utvidgats efterhand som KIs kunder uppdaterat uppgifter om sina låneportföljer och aktuella översikter presenterats kvartalsvis . WP2 har använt denna och obligationsprisdata för att beskriva och analysera kommunernas lånefinansiering, bl a hur denna påverkades av finanskrisen. I WP3 har en rad olika aspekter på värdering av risk i kommunala/offentliga investeringar analyserats. I WP5 har kommunernas skattefinansiering studerats och hur denna påverkas av skattesats, utgiftsmönster och investeringar.

Externa länkar

https://www.oru.se/forskning/forskningsprojekt/fp/?rdb=p1232

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.