Local drug-delivery for infections and malignant tumors

Diarienummer 2013-02353
Koordinator IRRAS AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid juni 2013 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013