Load Bearing Timber Glass Composites

Diarienummer 2011-02266
Koordinator Glafo AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har utvecklat och testat lastbärande glas/trä-konstruktioner i form av balkar och skjuvväggar. Initiala krav- och designspecifikationer har etablerats för konstruktionerna och både materiella och virtuella prototyper har producerats och demonstrerats. Projektresultaten har också spridits genom branschmedia och konferensbidrag. Man har inte nått ett helt färdigt byggsystem, men identifierat de kvarvarande frågeställningarna för att kunna introducera lastbärande glas/trä-konstruktioner på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har producerat följande resultat: -Utvecklat koncept för lastbärande glas/trä-konstruktioner i form av skjuvväggar och balkar -Materialspecifikationer för de ingående komponenterna glas, trä och lim -Initiala designspecifikationer för lastbärande balkar och skjuvväggar -En prototyp av lastbärande skjuvväggar med integrerade isolerglas -En virtuell 3D-modell som demonstrerar applikationen av lastbärande skjuvväggar i glas och trä i småhus -Identifierat kvarvarande frågeställningar för att kunna introducera produkterna på marknaden

Upplägg och genomförande

Den svenska projektgruppen leddes av Glafo och bestod i övrigt av Linnéuniversitetet (LNU) och fem företag arbetandes inom branscherna glas, trä, lim och byggnadskonstruktion. Företagen har aktivt deltagit för att ta fram ett nytt koncept för lastbärande skjuvväggar och balkar i glas och trä. De har också producerat den prototyp som demonstrerades vid Glasstec-mässan samt tagit fram en virtuell 3D-modell. LNU har testat och analyserat koncepten genom små- och storskalig testning samt modellering. Man har inom gruppen gemensamt hjälpt till att sprida projektresultaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.