Ljudkvalitet i lastbilshytt för förbättrad komfort, kvalitetsuppfattning och säkerhet. Optimering av det egenalstrade ljudet i lastbilshytten.

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd RTVA
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2007 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01704

Statistik för sidan