Ljud och Musik för träning och friskvård

Diarienummer 2012-03892
Koordinator SPORT SUPPORT CENTER NORDIC AB - Sport Support Center Nordic AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 440 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med att ta med ungdomarna på en innovationsresa och gå från idé till demonstrator har uppfyllts. Vi har identifierat behov hos olika målgrupper och skapat ett nytt testat koncept. Vi har även utvecklat ett koncept för lärande genom att integrera ungdomarna i allt praktiskt arbete med andra kompetenser inom innovation och pedagogik. Genom projektet har vi utvecklat arbetsmetoder som kan användas i ett gemensamt arbete mellan entreprenör och skola i ett nyskapande innovationsarbete samtidigt som vi har utvecklat en ny tjänst som i ett nästa steg kan marknadsintroduceras.

Resultat och förväntade effekter

I en anpassad innovationsmetod med medverkande ungdomar har vi identifierat behov av nya tjänster inom området ljud och musik vid träning. Utifrån definierade behov har vi tagit fram en ny tjänst/koncept (app). Tjänsten har utvärderats och mot möjliga kunder och samarbetspartners. Behov och intresse av tjänsten finns hos relevanta kundgrupper. Utifrån arbetet med pilotprojektet och det koncept, prototyp och samarbeten som det resulterat i ser vi nu på möjligheterna att i ett nästa steg slututveckla, producera och marknadsintroducera.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i fyra integrerade steg. 1. Analys av marknad, behov, omvärld och lösning. 2. Innovationscoaching och konceptutveckling - innovationsplan och idéformulering. 3. Affär och marknad - möten med experter, affärsplan och paketering. 4. Utveckling av demonstrator och säljmaterial. Den anpassade process som vi valt har fungerat mycket väl. De regelbundna arbetsmötena i kombination med studiebesök, möten med experter och företag och ungdomarnas eget arbete har vi som entreprenör tillsammans med ungdomarna kunnat driva arbetet framåt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.