Li+WATER, Membranelektrolys för resurseffektiv litium- och vattenutvinning ur saltlösningar

Diarienummer 2018-01776
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 798 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - mars 2020
Status Pågående

Syfte och mål

De vanligaste metoderna för att idag utvinna litium är ineffektiva och medför stora volymer av vattenavdunstning, stor användning av kemikalier och stor avfallsproduktion. Li+WATER ska utveckla och validera en ny effektivare elektrokemisk teknologi för samtidig utvinning av litium, andra metaller och vatten ur saltlösningar.

Förväntade effekter och resultat

Den snabba elektrifieringen globalt driver en snabb ökning av efterfrågan på litium, som främst används för batterier i elbilar och energilagring från förnybara men intermittenta energikällor. Vi bedömer att metoden i projektet också kommer att göra det möjligt att utvinna litium ur fyndigheter som hittills ansetts oekonomiska, såsom geologiska saltlösningar i Europa. .

Planerat upplägg och genomförande

Li+Water-projektet ska vi utveckla en radikalt ny effektiv elektrokemisk process. Processen är en trestegsprocess. Process-stegen kommer att vidareutvecklas i var sitt arbetspaket. Metoden kommer att testas på verkliga saltlösningar. En tekno-ekonomisk och miljömässig bedömning av framtida industriella processkoncept kommer att göras. En central forskningsfråga i projektet är att förstå hur litium kan utvinnas elektrokemiskt i närvaro av andra joner

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.