Lion

Diarienummer
Koordinator NORDFORCE TECHNOLOGY AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - november 2011
Status Avslutat