Links between innovation, sourcing and productivity

Diarienummer 2014-06061
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Industriell ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 1 460 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - oktober 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets ambition var att öka kunskapen om hur de nationella ekonomierna och sysselsättningen i Finland och Sverige påverkas av innovation, globala värdekedjor, offshoring och automatisering (robotisering). Projektet har utnyttjat både nationell statistik och internationella index för att studera denna fråga och levererat robusta resultat utifrån en stor mängd data och en lång tidsperiod.

Resultat och förväntade effekter

Projektets övergripande resultat är att globala värdekedjor via offshoring har en positiv betydelse för både produktivitet och sysselsättning. Det specifika i vår analys är att mer än hälften av datamaterialet består av företag med 25 eller förre anställda och vår studie är bland de första som visar att även små företag kan dra fördel av att vara del av de globala värdekedjorna.

Upplägg och genomförande

Projektets inledande del bestod av att samla in or organisera ett mycket omfattande datamaterial. Vi har sedan översatt två internationella index (Frey-Osborne 2013 och Blinder 2019) till varje yrkesklassificering och varje företag i Sverige. Därefter har vi beräknat indek för varje företag när det gäller andelar av jobben som hotas av offshoring eller automatisering. Slutligen har vi inkluderat denna statistik i vår regressionsanalys där vi skattat betydelsen av offshoring, offshorability och automatisering för företagens produktivitet och sysselsättning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.