Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

LINK-SIC: Linköping Center for Sensor Informatics and Control

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 5 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - december 2010
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

LINK-SIC skall vara ett forum för samarbete mellan industri och högkskola kring avancerade tekniska lösningar vad gäller reglerteknik och sensorinformatik.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samarbetet förväntas både leda till forskningsresultat av hög klass och industriellt nyttiga innovationer och designmetoder. Ett annat resultat är ett förbättrat flöde av personer mellan högskola och industri (i båda riktingarna)

Upplägg och genomförande

Ett antal konkreta industriella problem formuleras i samverkan mellan företag och högskola. Problemen skall vara av väsentlig betydelse för företagen och även ha en allmängiltighet som stimulerar till övergripande forskning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 mars 2022

Diarienummer 2007-02224

Statistik för sidan