Lindning av kolfiber

Diarienummer 2018-02788
Koordinator Piteå Science Park AB - Piteå Science Park
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer

Syfte och mål

Syftet är att öka kunskap av fiberlindning med robot, för att kunna möta målpriser från fordonsindustrin och se begräsningar/möjligheter i fysiska tester. Lindning sker i en robotcell, med olika typer av kolfibertråd och tvinnade fiberband, för att se begräsningar i matningshastigheter, samt utfall för positionering och deformation av fiber, med primära målet att öka kunskapen inför högvolymsproduktion av kolfiberpatchar mot fordonsindustrin. På sikt kanske en robotcell blir för långsam, men den passar mycket bra för att utveckla och verifiera teknologin.

Förväntade effekter och resultat

Hitta möjligheter och begräsningar med billiga grundmaterial och lindning med robot, som alternativ till prepreg. Ökad dokumenterad kunskap om lindning av kolfiber Ökad kunskap hos och samverkan mellan; Gestamp HardTech, Composite Service, Swerea Sicomp och Swedish Composite Innovation Cluster

Planerat upplägg och genomförande

SWE-CIC har tillgång till en robotcell bestående av två ABB industrirobotar samt 2 externa axlar, som kontrolleras av ett gemensamt styrsystem. Fördelen är att det tillåter hög grad av koordination mellan de olika enheterna och ger möjlighet till avancerade applikationer. Robotcellen är utrustad för fiberlindning, vilket gör att det finns en naturlig test miljö för lindning av kompositer. Genomförande: Val av lämpligt fiber Utprovning av parametrar Utvärdering och sammanställning av grundparametrar och användningsområden Rapportering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.