LILAN 2010

Diarienummer
Koordinator NordForsk
Bidrag från Vinnova 2 632 606 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat