LILAN 2010

Diarienummer
Koordinator NordForsk
Bidrag från Vinnova 2 632 606 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00945

Statistik för sidan