LignActiv - Aktivt kol från sulfatlignin

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 2 631 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04389

Statistik för sidan