Lighthouse SCC-1

Diarienummer 2014-02534
Koordinator IMCG Sweden AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - maj 2014
Status Avslutat