Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

LIGHTer doktorandnätverk

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 1 971 497 kronor
Projektets löptid mars 2018 - mars 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

LIGHTer PhD network skall möjliggöra utbildning av doktorer inom discipliner relevanta för lättvikt och som kan möjliggöra stora framtida tekniksprång. Nätverksaktiviteterna omfattas av en gemensam grundkurs, kärnkurser, workshops inom nätverket och en årlig doktorandkonferens som samordnas med andra LIGHTer-aktiviteter. Denna del av projektet har haft som mål att utveckla och etablera LIGHTer PhD network. De mål som har satt upp har uppfyllts. Nätverket har idag antagit 80 forskarstuderande från hela landet.

Långsiktiga effekter som förväntas

LIGHTer PhD network är planerat för att kunna rekrytera 20 doktorander per år. Under förrutsättningar att en långsiktig finansiering kan erhållas så kommer målet att 100 doktorer inom lättviktsteknologier att utbildas under en 10-årsperiod att uppfyllas.

Upplägg och genomförande

Två gemensamma aktiviteter, förutom grundkursen, genomförs varje år för att alla doktorander ska kunna träffas regelbundet vid sidan av grundkursen i lättviktsteknologier. Grundkursen har fullgjorts av 48 doktorander. femte omgången har 13 nya deltagare. Kursen medför att deltagarna får ett brett akademiskt och industriellt perspektiv på lättviktsteknologi. Kursenkäterna visar att målen uppfylls och att deltagarna fått erfarenheter och kontakter som kommer att gynna deras egen utveckling och projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-02321

Statistik för sidan