LIGHTer doktorandnätverk

Diarienummer 2018-02321
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 1 972 350 kronor
Projektets löptid mars 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer

Syfte och mål

Etableringen av en arena för forskarutbildning och doktorandnätverkande inom lättviktsteknik är ett initiativ inom SIP LIGHTer’s femte innovationsmekanism ´kompetensutveckling och kompetenskedjor´. Arenan möjliggör utbildning av doktorer inom discipliner relevanta för lättvikt och som kan möjliggöra stora framtida tekniksprång. Studenterna introduceras i LIGHTers nätverk av forskare från universitet och industri redan vid starten av sina studier.

Förväntade effekter och resultat

Nätverksaktiviteterna omfattar gemensamma kurser, gemensamma workshops och en årlig doktorandkonferens som samordnas med andra LIGHTer-aktiviteter som LIGHTer driver. Målen är: a) Utbilda doktorer för svensk industri b) Utbilda forskare för en hållbar tillväxt inom forskning och utbildning vid svenska lärosäten och institut c) Utveckla och sprida ny revolutionerande teknik och kompetens till svenska företag d) Utveckla ett hållbart svenskt nätverk av industri- och universitetsforskare med starka internationella kontakter

Planerat upplägg och genomförande

Värd för nätverket är Luleå tekniska universitet som driver och utvecklar konceptet tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola och KTH. Nätverket är öppen för alla doktorander med relevant forskningsinriktning inskrivna vid svenska universitet. Alla medlemmar i närverket deltar i en grundläggande kurs i lättviktsteknologier. Kursen genomför med akademisk utbildning i samband med studiebesök och genomgång av industriella strategier för lättviktskonstruktion. Deltagarna erbjuds ett antal kärnkurser vid universitet och gemensamma seminarier.

Externa länkar

Hemsida LIGHter PhD network

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.