Light Energy (LiEN)

Diarienummer 2014-06291
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 35 740 kronor
Projektets löptid januari 2015 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla kunskap mellan dr . Concina och personal vid LTU , i syfte att identifiera gemensamma mål som ska samlas in i Marie Curie VINNMER Inkommande samtal

Resultat och förväntade effekter

Omfattningen av projektet var helt uppfyllda . Dr Concina besökte LTU förra januari. Hon träffade flera kollegor , gav en inbjuden seminarium och utbytte idéer och synpunkter från hennes potentiella framtida verksamheter vid LTU . Hon arbetade även med mig för att förbereda ett gemensamt europeiskt projekt som lämnades den 13 januari till H2020 - MSCA - ITN - 2015 uppmaning till inrättandet av ett konsortium för att anställa gemensamma doktorander . Efter sitt besök vid LTU , är Marie Curie VINNMER Inkommande förslag nästan redo.

Upplägg och genomförande

Projektet utvecklades enligt planerna . Dr Concina besökte LTU för cirka tre veckor i januari . Under sitt besök , gav hon ett seminarium om nanomaterial för energitillämpningar, deltog flera LTU kollegor. Efter detta seminarium , dr . Concina träffade personligen olika LTU professorer och diskuterade de tillgängliga resurserna på LTU , i syfte att utveckla sin forskning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.